Wyniki

Zobacz galerie

Wyniki sezon 2011r:
Sekcja:
Loty gołębi dorosłych:
- Mistrz
- Najlepszy lotnik dorosły
- Najlepsza lotniczka dorosła
- Najlepszy zespół lotników.

Loty gołębi młodych:
- Mistrz

W oddziele:
Loty gołębi dorosłych:
- II v-ce Mistrz z "50"
- II v-ce Mistrz z całości
- II v-ce Mistrz w super mistrzostwie
- kat.A X przod.
- kat.B II v-ce Mistrz
- kat.C VI przod.
- kat D III przod.
- kat.M V przod.
- GMP III przod.

Moje ptaki na Wspólnych Gołębnikach w 2011r:
WG Golasowice 2011:
- 1-szy ptak z lotu finałowego Pyrzyce 450km.
Z tego lotu był też to 1-szy ptak w oddziele i 7-my w okręgu Bielsko Biała, gdzie startowało ponad 4700 ptaków.
Ten sam ptak został najlepszym lotnikiem tego WG,a plasował się z lotów na WG jako:1,1,2,7,11,14.
Zdobył też 1-szą nagrodę za najlepszego lotnika tego WG z 4 lotów z najniższym coef.
Mój drugi ptak na tym WG zajął też 5 miejsce w kat. najleszych lotników. Na innym Wspólnym Gołębniku w 2011r pod Patronatem „Złotego Skrzydła” moje 4 ptaki zdobyły tytuł II v-ce Mistrza. W sezonach 2010/2011 moje ptaki wylatały łącznie w(sekcja, oddział ,WG) 22x1-szy konk.,8x2-gi konk.,15x3-ci konk, itp.

 

stat4u